Innovatiivisia tuotteita ja visuaalista suunnittelua

Pistejaviiva on kompakti muotoilustudio Pohjois-Suomesta. Työskentelymme keskittyy oivaltaviin innovaatioihin sekä vaikuttavan suunnittelun rakentamiseen Pohjoisesta perspektiivistä.

 

Palvelumme:

Tuotemuotoilu

Olipa tarpeenanne olemassa olevien tuotemallistojen laajentaminen uusin raikkain ideoin tai käytännönläheinen tuotekehitystyö perusteellisen strategian pohjalta, varmistamme tavoitteenne täyttymisen tuloksellisella suunnittelulla. Yhdessä luovan suunnittelun asiantuntijananne tuotteistamme konsepteista viimeisteltyjä loppuratkaisuja.

Konseptit

Konseptisuunnittelu on tehokkain keino kehittää näkyviä liiketoimintamahdollisuuksia ja testata ideoita kustannustehokkain menetelmin ennen varsinaiseen tuotantoon investoimista. Havainnollistamme tulevaisuuden tähtäimessänne olevan arvonluonnin konkreettiseen muotoon.

Visualisoinnit

Tuotevisualisoinnit, liikegrafiikka, graafinen suunnittelu ja animaatiot. Visuaalisen suunnittelun palvelupaketit mittatilaustyönä vastaamaan juuri tarpeitanne.

 

Muotoilun prosessi:

Taustatutkimus ja ymmärrys

Suunnittelutyö aloitetaan kartuttamalla ymmärrystä haasteista ja mahdollisuuksista aihealueeseen perehtymisen kautta hyödyntämällä erilaisia havainnointi- ja tutkimusmenetelmiä. Yhdessä selkeän tavoitteen ja toimialueosaamisen kanssa muodostetaan vakaa käsitys suunnittelun keskeisimmistä tekijöistä ja tärkeimmistä piirteistä.

Ideointi

Hyvän suunnittelun salaisuus piilee vahvoissa ideoissa. Selkeästi ja johdonmukaisesti ideoita hyödyntämällä, ratkaisukeskeinen suunnitteluprosessi ohjataan aina ensimmäisistä oivalluksista lopulliseen toteutukseen asti. Keskeisimpänä menetelmänä on yhdistää taustatutkimus jatkuvaan iteraatioprosessiin mielen ja käden välillä luonnostelun keinoin.

Kuvantaminen ja kehittäminen

Pelkän retorisen puheen sijasta painoarvo on visuaalisen kommunikaation keinoissa. Kuvat ja mallinnukset tuovat esiin suunnittelun pyrkimykset, toimivat keskustelun välineinä ja inspiroivat monipuolisilla mahdollisuuksilla tavoitteita kohden suunnattaessa, vaikuttaen selkeästi ja ratkaisevasti koko suunnitteluprosessin etenemiseen.

Innovaatiot

Tiivistetysti suunnittelutyön keskiössä on lisäarvon luominen innovatiivisuuden näkökulmasta. Kattavasti hyödynnettynä luovan suunnittelun avulla voidaan muodostaa harkittu reitti uusiin ratkaisuihin ja kristallisoida tuottoisa tulevaisuudennäkymä.

 

Media:

 

Otattehan yhteyttä!

Mitä tahansa tiedustelua tai kysymyksiä koskien, olettehan meihin yhteydessä allaolevalla lomakkeella. Pakolliset kohdat on merkitty tähdellä(*).

 

Using Format