Pistejaviiva 

When literally translatedthe studio name is "a Dot and a Line" in Finnish. As the two base elements of apicture or an image, they visually construct the entirety of the world around us.

Design uses this principle to understand the world from simplicity towards its complexity. Particularly to describe the aspects of unclarity and generate new potentials, through visual design methods such as drawing. The interaction between a drawing hand and thinking mind of a designer reveal invaluable, descriptive and explanatorily parametrical dimensions of visual construction.

The studio name reflects belief in the craft and process of design and at the same time symbolizes strength of the smallest sparks of insights, inspiration and ideas to institute and instruct a change.

Pistejaviiva

Studion nimi muodostuu kahdesta elementistä, jotka kaikkien kuvien perusosina käytännössä rakentavat visuaalisesti maailman ympärillämme.

Muotoilussa lähestytään monimutkaisuutta yksinkertaisuuden kautta visuaalisen suunnittelun menetelmien kuten piirtämisen avulla. Piirtäminen luo linkin muotoilijan kynän ja ajattelun välille, ja käytännössä sen avulla taustatutkimus, ideointi ja kehitystyö yhdistyvät merkittävällä tavalla yhdeksi visuaalisesti havainnollistavaksi ja selkeäksi suunnittelun laajuudeksi.

Nimenä Pistejaviiva heijastaa muotoilun taidon ja prosessin merkitystä sekä symbolisoi pienimpienkin oivallusten ja ideoiden vahvuutta aikaansaada ja ohjata muutosta.

Nordic design

Our work is done locally with characteristic touch and highly personal dedication. And still, having international ambitions for visible and visual impact. In our Nordic philosophy, design values function, simplicity and fundamental principles of nature.

Pistejaviiva is operated by designer Heikki Herranen, and we collaborate closely with other international designers as well.

Nordic design

Työskentelemme paikallisesti, tunnistettavasti ja hyvin omistautuneesti. Tämän lisäksi tähtäämme korkealle näkyvän ja erottautuvan vaikutuksen aikaansaamiseksi. Muotoilufilosofiamme perustuu funktionalisuuden, yksinkertaisuuden ja luonnonlakien perusperiaatteisiin.

Pistejaviivan toimintaa harjoittaa muotoilija Heikki Herranen, ja studio tekee yhteistyötä myös muiden kansainvälisten muotoilijoiden kanssa.

 

Heikki Herranen


An internationally awarded designer who has completed a Master of Arts in Design within Industrial Design degree in Denmark. Heikki is an imaginative but deeply practical minded Finnish designer, particularly focusing on initial research and design innovation together with human-centered concept development throughout different design project processes. He approaches challenges with open-minded, analytical and constructive attitude using strong visual concept and communication methods for result-oriented and practice based outputs.

Heikki Herranen


Kansainvälisesti palkittu Teollinen muotoilija, joka on opiskellut Maisterintutkinnon muotoilusta Tanskassa. Heikki on idearikas mutta syvästi käytännönläheisyyttä työssään painottava muotoilija, ja hän keskittyy erityisesti varhaisen tason suunnittelun innovaatioihin sekä ihmiskeskeiseen konseptikehitykseen erilaisissa muotoilun kehitysprojekteissa. Avoin, analyyttinen sekä konstruktiivinen muotoilun asenne  yhdistyy kattaviin suunnittelun ja visuaaliseen kommunikaatioon menetelmiin merkityksellisen ja käsin kosketeltavan arvon takaamiseksi niin asiakkaille kuin käyttäjille.

 

Collaborations:

Yhteistyöt:

Minna Siikaluoma


Having graduated as Master of Fine Arts in Design from University of Gothenburg, Minna is interested in the intersection of product and graphical design, combining both physical and digital worlds together in her work. Her multidisciplinary skills and strengths are most noticeably seen through storytelling and artistic work methods.

Minna Siikaluoma


Minna on valmistunut Master of Fine Arts in Design -tutkinnolla Göteborgin yliopistosta. Hän työskentelee tuotemuotoilun ja graafisen suunnittelun parissa, ja yhdistää töissään niin fyysisiä kuin digitaalisia ulottuvuuksia toisiinsa. Minnan monitieteelliset taidot ja vahvuudet ovat parhaiten nähtävillä hänen tarinankerronnallisissa ja taiteellisissa työmenetelmissään.

Matteo Zaghi


Founder of Design ProDe and winner of multiple international design awards, in addition to been referenced in influential press such as the La Repubblica in Italy. Matteo has Master's degree in Industrial design and he works within multidisciplinary projects paying attention to useful, clean, multipurpose and sustainable design.

Matteo Zaghi


Design ProDe:n perustaja, joka on palkittu usealla kansainvälisellä muotoilupalkinnolla, ja mainittu vaikutusvaltaisissa uutislähteissä mukaan lukien La Repubblica Italiassa. Matteolla on Teollisen muotoilun Maisterintutkinto ja hän työskentelee monitieteellisissä projekteissa keskittyen käytännölliseen, selkeään, monikäyttöiseen ja kestävään muotoiluun.

 

 

Let's get in touch

In case of any questions or inquiries please do not hesitate to contact us with the form below. Required sections marked with asterisk(*).

Otattehan yhteyttä!

Mitä tahansa tiedustelua tai kysymyksiä koskien, olettehan meihin yhteydessä allaolevalla lomakkeella. Pakolliset kohdat on merkitty tähdellä(*).

 

Using Format